Fritidshemmet minst lika viktigt som andra delar av skolan

Från att ha varit ett komplement till hemmet är fritids nu ett allt viktigare komplement till . På Hökåsen menar fritidspedagog Nicklas Östlund att planeringstid och stöd från ledningen är a och o.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Fritidshemmet minst lika viktigt som andra delar av skolan

Nyckelord: