Fritidshemmet minst lika viktigt

Från att ha varit ett komplement till hemmet är fritids nu ett allt viktigare komplement till skolan. På Hökåsenskolan menar fritidspedagog Nicklas Östlund att planeringstid och stöd från ledningen är a och o.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Fritidshemmet minst lika viktigt

Nyckelord: