Kraftig tillväxt av björnstammen i Västernorrland

Björnstammen i Västernorrland har ökat på ett överraskande sätt, det menar Jonas Kindberg som leder det Skandinaviska björnprojektet och han tror att det kan få till följd att folk blir mera rädda för björnar.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Kraftig tillväxt av björnstammen i Västernorrland