Lägre skolresultat i mindre kommuner

Siffror från Skolverket visar att meritvärdet bland slutbetygen hos nioendeklassare skiljer sig åt i länets . Enligt forskare beror det till stor del på vilken familjebakgrund eleven kommer från. – Högre utbildningsnivå återspeglar sig på barnen, säger Helena Holmlund, forskare på IFAU.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Lägre skolresultat i mindre kommuner

Nyckelord: