Länder in och ut på EUs skattelista

Tre flyttas ut och tre andra flyttas in på EU:s svarta lista över "icke samarbetsvilliga" i skattesammanhang, när EU-nas finansministrar möts i Bryssel i dag. - Ja, det är ju det som är själva poängen med den här svarta listan: att många ska komma bort.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Länder in och ut på EUs skattelista

Nyckelord: