Möjligt trendbrott i sjukskrivningar

Sjukskrivningarna i kommuner och landsting minskade i fjol för första gången sedan 2011, visar statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I kommunerna sjönk na från 7,2 procent 2016 till 7,0 procent förra året, mätt som andel sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid...

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Möjligt trendbrott i sjukskrivningar

Nyckelord: