Musik i öronen – nutidens industribuller för unga

Är vi rädda för tystnad? Ja, hävdar Claes Möller, professor och överläkare vid audiologiska kliniken i Örebro. Han har kartlagt 300 ungdomars vanor och hur de påverkar hörseln. Resultatet: ”Det visar lite oroande tecken”.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Musik i öronen – nutidens industribuller för unga