Salsa – så funkar det!

Skolverket mäter olika skolors resultat inte enbart utifrån de faktiska meritvärdena, utan använder också en statistisk modell som kallas Salsa. I den tar man hänsyn till utbildningsnivån hos föräldrarna, andelen nyinvandrade elever och hur stor andel pojkar som går på skolan.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Salsa – så funkar det!

Nyckelord: