SKLs argument är nonsens

De institutioner och processer som svarar för ansvarsutkrävandet i kommunerna är insnärjda med varandra i ett nät av lojaliteter och beroendeförhållanden. Detta är skadligt för den lokala demokratins legitimitet och därmed för hela statsskicket, som enligt regeringsformen bland annat vilar på kommun...

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten SKLs argument är nonsens

Nyckelord: