WeSC AB (publ) föreslår företrädesemission om cirka 32 MSEK

Stockholm, Sverige, 13 mars 2018 Styrelsen för WeSC AB (”WeSC” eller ”Bolaget”) föreslår att extra bolagsstämma beslutar om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 3...

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten WeSC AB (publ) föreslår företrädesemission om cirka 32 MSEK