Relaterade artiklar till ämnet: extremism

Här hittar du alla våra nyhetsartiklar om extremism

Mattis pratar extremism i Pakistan
Jim Mattis är i Pakistan på sitt första besök som USA:s försvarsminister. Resan kommer i ett känslig...
Handlingsplaner mot extremism sågas
En ny rapport avslöjar stora brister i kommunernas handlingsplaner mot våldsbejakande extremism. Mer...
Barnens vittnesmål om islamistisk extremism
Våld och kriminalitet samt islamistisk propaganda både i datorn och på ungdomsgårdarna - i kombinati...
Regeringens strategi mot extremism är en gåta
Regeringen lyckas inte beskriva hur arbetet mot radikalisering, inhemsk extremism och hanteringen av...
Rektor får rätt om misstänkt extremism
En rektor på en skola i Göteborg diskriminerade inte två lärarvikarier som hon stängde av på grund a...
Rektor får rätt om misstänkt extremism
En rektor på en skola i Göteborg diskriminerade inte två lärarvikarier som hon stängde av på grund a...
Lärare ska få hjälp att upptäcka extremism bland eleverna
Regeringen vill stärka skolornas antirasistiska arbete. Nu ska lärare få hjälp att upptäcka elever s...
Våldsbejakande extremism kräver nya arbetssätt på Salberga
Våldsbejakande extremism är en ny utmaning som gjort att Salbergaanstalten i Sala, som är landets nä...
Nu ska tusentals kommunanställda utbildas i extremism
Under hösten ska omkring 1.700 tjänstemän i Stockholms stad gå en kurs för att öka kunskaperna kring...
Handlingsplaner mot extremism kritiseras hårt
Hälften av landets kommuner har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Men mer än var sjätte...