Relaterade artiklar till ämnet: löner

Här hittar du alla våra nyhetsartiklar om löner

Högre löner ska locka personal till Akademiska
Den senaste tiden har det kommit flera larm om en ohållbar situation på intensivvårdsavdelningen och...
Medlingsinstitutet Lönerna upp 26 procent i år
Löneökningarna i ekonomin som helhet uppgick till 2,6 procent under perioden januari till augusti 20...
Storbritanniens arbetslöshet sjönk och lönerna steg mer än förväntat
Antalet arbetslösa i Storbritannien sjönk med 4.200 personer i juli, enligt säsongsjusterad statisti...
Island lagstiftar om jämställda löner
Nu är det olagligt att betala högre löner till män än kvinnor för samma arbete i Island. Den nya lag...
Börstopparnas löner fortsätter att stiga
Börsbolagens toppchefer får allt mer i plånböckerna, visar en undersökning från Dagens Nyheter. För ...
Börstoppslöner fortsätter att stiga
Börsbolagens toppchefer får allt mer i plånböckerna, visar en undersökning från Dagens Nyheter. För ...
IF Metall Högre löner en större utmaning framöver
De senaste åren har reallöneökningarna varit goda, trots en lägre löneökningstakt än före finanskris...
Höjda löner sparade pengar i Håbo
Genom att ge personalen inom socialförvaltningen 10 procent mer i lön har Håbo kommun täppt till hål...
Låga löner för backpackers i Australien
Utländska studenter och kringresande ryggsäcksturister i Australien arbetar ofta för mycket låga lön...
Låga löner för backpackers i Australien
Utländska studenter och kringresande ryggsäcksturister i Australien arbetar ofta för mycket låga lön...