Relaterade artiklar till ämnet: utemiljöer

Här hittar du alla våra nyhetsartiklar om utemiljöer

Miljoner till utemiljöer i utsatta områden i Örebro län
Boverket har beviljat sammanlagt 417 miljoner kronor i stöd till 180 projekt för att förbättra utemi...
Stöd till utemiljöer i utsatta områden
Boverket har beviljat drygt 272 miljoner kronor till projekt med syfte om att förbättra utemiljöer i...
Miljonsatsning på bättre utemiljöer i länet
Fördelningen av regeringens stöd till bättre och tryggare utemiljöer i utsatta områden för 2017 är n...
Miljoner till Sörmland för bättre utemiljöer
Nästan tolv miljoner kronor delas ut till fastighetsbolag i Sörmland för att förbättra utemiljöer i ...